STAVOPROJEKT Olomouc a.s.

Profil společnosti

Profesionální partner ve výstavbě

Akciová společnost Stavoprojekt Olomouc je inženýrsko projektová firma s dlouholetými zkušenostmi v oboru projektování.

Společnost byla založena v roce 1992 se základním jměním 6.741.000 Kč. Kontinuita v oblasti projektování však zasahuje až do roku 1949.

Stavoprojekt Olomouc a.s. je firma s bohatými zkušenostmi v oblasti výstavby. Společnost dbá o vzdělávání a rozšiřování znalostí svých zaměstnanců. Řada zaměstnanců je autorizovanými pracovníky.

Stavoprojekt Olomouc a.s. klade prvořadý důraz na komplexnost poskytovaných služeb.

Akciová společnost STAVOPROJEKT OLOMOUC, to je:
 • územně plánovací dokumentace
 • dokumentace k územnímu řízení
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dodavatelská dokumentace
 • návrhy a realizace interiérů
 • inženýrská a investorská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb
 • průzkumné práce geologické, včetně laboratorních prací
 • zajištění fyzikálních měření (radon, zemní odpor apod.)
 • zajištění geodetických prací
 • odborné expertízy a posudky z oblasti architektury, statiky, geologie, odborných profesí, fyziky staveb, akustiky
 • ekonomické rozvahy a posudky v oblasti stavebnictví
 • projekty technických zařízení budov a zdrojů tepla
 • energetické audity budov
 • podpora projektování za pomoci počítačů
 • reprografické práce

Údaje o akciové společnosti

Představenstvo:

RNDr. Luděk Šťastný, předseda
Ing. Zdeněk Rozsypal, místopředseda
PaedDr. Zoja Šťastná

Dozorčí rada:

Jaromír Bednařík, předseda
Ing. Yvona Hoppová
Mgr. Karel Štěpka

Základní jmění: 6.741.000 Kč